Iz shiatsu ugla: kada se pritisak pretvara u stres?

Zanimljivo je da je upravo pritisak osnovna shiatsu tehnika, ali zašto smo o njemu ovisni?

Iz shiatsu ugla: kada se pritisak pretvara u stres?

Pritiskom u tretmanu pobuđujemo reakciju, no vrsta reakcije zavisi od kvalitete pritiska i namjere s kojom dodirujemo.

Pritisak plodne vode nam je omogućio da se od zigote razvijemo do fetusa. Pritisak iznutra nas tjera da narastemo i mijenjamo se. Pritisak sile gravitacije je izazov našem uspravnom držanju: prilagođavamo se i krećemo. Pritisak očekivanja nas inspirira da napredujemo, doznajemo, učimo, savladavamo..
Pritisak dodira jasno komunicira informaciju i namjeru koja iza njega stoji.

Naše postojanje i izražavanje ovisi o pritisku. O izazovima. Ali ne i stresu.

Ako ne znamo pritisak kojem smo izloženi usmjeriti prema kreativnom rješenju,
– količina pritiska s kojim se nosimo nadilazi naše trenutne resurse i snage,
– pritisak ne znamo u sebi amortizirati ili ga pretvoriti u svoju prednost
– nismo na vrijeme ili uopće prepoznali što nam se događa,
situacija koja nam dolazi u susret više nam ne predstavlja izazov, već se u nama pretvara u stres.

Naš živčani sustav kreće u reakciju borba-bijeg, odnosno, simpatička grana autonomnog živčanog sustava preuzima dominaciju i naše se zjenice šire da bi što bolje mogli prepoznati opasnog lava koji bi nas mogao napasti. To će našu pažnju prirodno usmjeriti prema vanjskom svijetu i smanjiti naše šanse da se pozabavimo opasnim lavom u sebi.

Neki su ljudi ovisnici o stresu i tek u takvim situacijama osjećaju da mogu funkcionirati, jasnije prepoznaju svoje granice i doživljavaju da im tek napetost daje energiju. No, to je već zasebna tema..

Najčešće na ono što nam je stresno reagiramo obranom jer je prioritet štititi svoje preostale resurse, a obrane su različite: agresivni smo; stisnemo se; postanemo kruti; odsutni; postanemo hiperaktivni; kolabiramo i odustajemo; odgovornost prebacujemo na druge… Sve je to vidljivo u/na tijelu jer s novom informacijom proces reorganizacije prolazimo i psihički i tjelesno, a svaka naša odluka dodaje novi imprint kolažu našeg tijela. Nešto se promijeni u našem držanju; izrazu lica; načinu na koji se krećemo; gestikuliramo itd.
Naša su tijela slojeviti prikazi načina na koji smo živjeli, na koji živimo i na koji ćemo, najvjerojatnije, živjeti.

Shiatsu pritiskom, koji je ciljan i postepen, djelujemo izravno na uravnoteženje odnosa simpatičke i parasimpatičke grane autonomnog živčanog sustava – omogućavamo osobi da se potpuno opusti i ponovno uspostavi neometani ritam disanja, da kroz rad na meridijanima i ključnim zonama pokrene mehanizme oslobađanja posljedica reakcije na stres u tijelu. Shiatsu pritisak podržava život.

Na taj način vraćamo snagu, otvaramo sebe za širi i kreativniji pogled na svoju situaciju i odlučujemo kojim ćemo putem dalje, umjesto da put odlučuje za nas.